Ecolider Vic
Av. Marti Genis i Aguilar 53
Barri: Horta Vermella
Telf: 93 885 29 51

CLARET VILA SL

CODI DE GESTOR DE LA JUNTA DE RESIDUS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA E-757.01

RECOLLIDA de tòners i cartutxos de tinta gastats. Si cal s’expedeix full de recollida
(segons el consum s’estudía una compensació econòmica).

SERVEI DE RECICLATGE

  • Per ecologia: reutilització de les carcasses buides i tractament adequat dels residus generats.
  • Per economia: Aprofitant part dels elements el producte final és més econòmic (-40% aproximadament).

PROCÈS DE RECICLATGE

  1. Comprovació de la carcassa buida i desmuntatge de la mateixa.
  2. Neteja total i eliminació de les peces gastades o deteriorades.
  3. Substitució per peces noves i recàrrega amb tinta específica de cada cartutx.
  4. Muntatge, prova de funcionament i qualitat, embalatge i lliurament.

GARANTIA si no en queda satisfet, li cambiem o li tornem l’import.

No llenci els cartutxos usats a la paperera, nosaltres li donem el tractament final adequat per a la
preservació del medi ambient i vostè en pot treure profit.

 
Hospedatge producció: www.portalvic.com